Minggu, 06 Maret 2016

Pekerjaan ini Membuahkan Dosa yang tak dapat Terhapuskan walau sudah Meninggal

Manusia di dunia ini tak luput dari perbuatan dosa. Meski dosa itu tergolong kecil dan sedikit, tetap saja itu dinamakan dosa. Dan oleh karenanya, kita harus memohon ampunan kepada Allah Ta'ala agar dosa itu sirna.

Kita dianjurkan selalu bertakwa kepada Allah Ta'ala dan melakukan amalan baik sehingga kita memiliki bekal di akhirat dan siap jika sewaktu-waktu dipanggil oleh Yang Maha Kuasa.
Meninggal dunia / Gambar via pamelageller.com
Di dalam Islam sendiri, dosa ada yang dapat dihapuskan ketika meninggal, dan ada pula yang kekal tidak bisa dihapuskan.

Dosa yang dapat dihapuskan merupakan dosa dimana orang yang melakukannya sudah bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ia selalu melakukan amalan sholeh dan selalu ingat kepada Allah Ta'ala. Maka ketika ia meninggal, leburlah dosa yang ia miliki.

Sedangkan orang yang tidak dapat dihapuskan dosanya adalah orang yang berbuat keburukan, mereka meninggal tanpa sempat bertaubat kepada Allah Ta'ala, dan dosa-dosanya diwariskan kepada generasi-generasinya.

Orang yang sudah mati tapi dosanya tetap bertambah hingga ratusan tahun adalah para penguasa atau hakim yang memutuskan sebuah hukum atau undang-ndang yang menyelisihi hukum Allah Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, para penulis yang menuangkan buah pemikiran berupa kerusakan moral umat dan agama, semua orang yang menyeru di jalan keburukan, dan semua orang yang telah mati tapi keburukan yang ia lakukan ketika hidup.

Oleh karena itu para sahabat, lakukan hal yang baik. Selalu berlindung kepada Allah Ta'ala dan hindarkan diri dari perbuatan dosa.
Pekerjaan ini Membuahkan Dosa yang tak dapat Terhapuskan walau sudah Meninggal Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Ratih April
 

Top